نمودار2.6.مدل مدیریت استعداد کنونی و مک گی 47
نمودار2.7.مدل دینش کابولت و همکاران 48
نمودار2.8. ارتباط بین فناوری، فناوری اطلاعات و سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر 65
نمودار2.9.ماهیت فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی 67
نمودار4.1. نمودار میلهای براساس جنسیت کارکنان آزمونشونده 90
نمودار4.2. نمودار میلهای براساس سن کارکنان آزمونشونده نمودار 91
نمودار4.3. نمودار میلهای براساس تحصیلات کارکنان آزمونشونده 92

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نمودار4.4. نمودار میلهای براساس سابقه خدمت کارکنان آزمونشونده 93
نمودار4.5. نمودار میلهای براساس وضعیت استخدام کارکنان آزمونشونده 94
نمودار4.6. نمودار میلهای براساس پست سازمانی کارکنان آزمونشونده 95
نمودار4.7.مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد 107
نمودار4.8. نمودار مدل کلی تحقیق در حالت معناداری ضرایب(T-Value) 108


دیدگاهتان را بنویسید